Latest tweets

akkanto Comment @BrusselsAirport a géré la plus importante situation de crise de son histoire ? Les réponses aujourd’hui chez @akkanto
46mretweetfavorite
akkanto Welcoming @BrusselsAirport today @akkanto for a presentation on how they communicated in the aftermath of #Brussels attack
44mretweetfavorite
akkanto Aanslagen 22/03: hoe als bedrijf omgaan met de grootste #crisis uit de geschiedenis? De antwoorden door @BrusselsAirport bij @akkanto
42mretweetfavorite
akkanto Looking forward to joining the @Vlerick #Healthcare conference tomorrow! https://t.co/AbtWKOczen
21hretweetfavorite
akkanto Interesting insights from the @vlerick #healthcare conference #hcc2016 https://t.co/OgeldSzfM0
59mretweetfavorite

hotlinehome

Our blog

24 October 2016 / reputation management / akkanto / EN 
24 October 2016 / reputation management / akkanto /

On October 18th 2016, akkanto signed the Belgian SDG Charter on the role of the private sector, civil society and the public sector in international development, also known as the Belgian SDG Charter . Beyond words This is a critical moment in advancing the Sustainable Development Goals in Belgium and abroad. It is a step forward in tackling global challenges through partnerships. It is clear tha...
twitter google+ linkedin
On October 18th 2016, akkanto signed the Belgian SDG Charter on the role of the private sector, civil society and the public sector in international development, also known as the Belgian SDG Charter . Beyond words This is a critical moment in advancing the Sustainable Development Goals in Belgium ...
twitter google+ linkedin
A Sustainable Narrative for the Future
05 October 2016 / public affairs / NL 
05 October 2016 / public affairs /

State of the Union - Bingo

Elk jaar op de tweede dinsdag van oktober stelt de federale premier, normaal gezien, in het parlement de begroting en de krachtlijnen van het regeringsbeleid voor het komende jaar voor. Omwille van de begrotingsgesprekken die niet tijdig zijn afgerond, zal de beleidsverklaring nog even op zich moeten laten wachten. Echter, deze ‘State of the Union’ is één van de belangrijkste politieke toespraken van het jaar. Er wordt dan ook lang en zorgvuldig aan gesleuteld. Elke partij die deel uitmaakt van de regerinsgcoalitie wil uiteraard zoveel mogelijk elementen uit haar eigen partijprogramma erin vermeld zien.

We moeten eerlijk zijn, doorgaans is het luisteren naar de jaarlijkse ‘State of the Union’ niet meteen een spannende gebeurtenis.  Maar, met het Public Affairs team van akkanto, hebben we iets bedacht waardoor de obligate toespraak van de premier toch nog spannend kan worden.  We ontwikkelden voor u de ‘State of the Union’-bingo. 

U kan op twee manieren deelnemen. 

1. Maak zelf uw ‘State of the Union’-bingo

Download hier een blanco spelformulier. Noteer bij elk van de 4 partijen van de regeringscoalitie 5 trefwoorden die, volgens u, voor die partij van groot belang zijn en die ze dus graag zullen willen vermeld zien door de premier in zijn toespraak.

Als u het door u ingevulde formulier vervolgens inscant en ons via mail terugstuurt, dan kan u deelnemen aan onze wedstrijd.  De deelnemer die het meeste woorden uit zijn bingoformulier effectief vermeld ziet in de toespraak van de premier wint een cadeauchèque van 50 EUR. De winnaar wordt door ons via mail verwittigd.

Opgelet: uw ingevulde bingoformulier moet in onze mailbox (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) aankomen uiterlijk op de ochtend van de SOTU, voor 11u! 

2. Speel onze versie van de ‘State of the Union’-bingo

Zelf geen inspiratie? Wel, dan kan u op deze site vanaf dinsdag 11 oktober om 8u een bingoformulier downloaden dat door het Public Affairs van akkanto zelf werd ingevuld.  Als u dit formulier uitprint, dan kan u dinsdagnamiddag om 14u via de website van het parlement (www.dekamer.be) live luisteren naar de ‘State of the Union’ en zelf de woorden aankruisen die door de premier worden vermeld.  U kan hiermee geen prijzen winnen, maar u zal gegarandeerd meer fun beleven dan anderen.

Succes!

twitter google+ linkedin
FR 
05 October 2016 / public affairs /

State of the Union - Bingo

Chaque année, lors du deuxième mardi du mois d’octobre, le Premier ministre présente au parlement le budget et les lignes directrices de la politique gouvernementale pour l’année à venir. Cet « état de l’union » (State of the Union) est l'un des discours les plus importants de l’année. Sa confection a pris du temps et a été soignée. Chaque parti membre de la coalition gouvernementale veut, bien entendu, voir un maximum d’éléments de son programme de parti dans ce discours.

Soyons honnêtes, écouter l’ « état de l’union » annuel n’est pas la chose la plus passionnante du monde.  Néanmoins, avec l’équipe Public Affairs d’akkanto, nous avons pensé à quelque chose qui pourrait rendre cet événement un peu plus captivant. Nous avons développé pour vous le ‘State of the Union’-bingo.

Vous pouvez y participer de deux manières.

1. Créez votre propre ‘State of the Union’-bingo

Téléchargez ici votre formulaire de jeu vierge. Notez pour chacun des quatre partis de la coalition gouvernementale 5 mots-clefs qui, selon vous, sont de grande importance pour ce parti et qui devraient donc apparaitre dans le discours de Charles Michel.

Une fois le formulaire bingo complété et scanné, renvoyez-le-nous par email. Vous pourrez dès lors participer à notre concours. Le participant dont les mots auront été le plus mentionné dans le discours gagnera un chèque cadeau d’une valeur de 50 EUR. Le gagnant en sera informé par email.

Attention : votre formulaire bingo complété doit nous être parvenu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) au plus tard le 11 octobre avant 11h !

2. Jouez à notre version du ‘State of the Union’-bingo

Vous êtes en manque d’inspiration ? Pas de problème, nous avons ce qu’il vous faut ! Vous pouvez télécharger sur ce site, et ce, jusqu’au 11 octobre à 8 h, un formulaire bingo qui a été complété au préalable par l’équipe Public Affairs d’akkanto. Une fois le formulaire imprimé, rendez-vous le mardi après-midi à 14 h sur le site du Parlement (www.lachambre.be), écoutez en live le ‘State of the Union’ et cochez les mots qui auront été prononcés par le premier ministre. Bien que cette formule de jeu ne vous permette pas de gagner de prix, elle vous assure toutefois une dose de fun garantie !

Bonne chance !

twitter google+ linkedin
Elk jaar op de tweede dinsdag van oktober stelt de federale premier, normaal gezien, in het parlement de begroting en de krachtlijnen van het regeringsbeleid voor het komende jaar voor. Omwille van de begrotingsgesprekken die niet tijdig zijn afgerond, zal de beleidsverklaring nog even op zich moet...
twitter google+ linkedin
State of the Union - Bingo
03 October 2016 / public affairs / NL 
03 October 2016 / public affairs /

Minister-Presidenten speechen zoals ze gebekt zijn

Wat ons opviel in de openingstoespraken van het politieke jaar

Het zomerreces is achter de rug, tijd voor een nieuw politiek jaar. In Vlaanderen werd dit traditiegetrouw in gang gezet door de Septemberverklaring van minister-president Geert Bourgeois op 26 september. In Wallonië gaf Paul Magnette een week eerder al het startschot met zijn toespraak naar aanleiding van het Feest van het Waals Gewest. Rudy Demotte, minister-president van de Franse Gemeenschapsregering, gaf zijn speech tijdens het Feest van de Fédération Wallonie-Bruxelles op 27 september.

 

Wij legden de drie, symbolisch belangrijke, toespraken naast elkaar en gingen op zoek naar opvallende gelijkenissen of verschillen. Dit was wat ons opviel:

1. Eigen regio eerst

Een opvallende gelijkenis tussen de drie toespraken is hoe vaak er wordt verwezen naar de eigen regio. In de speech van Geert Bourgeois wordt het woord ‘Vlaanderen’ maar liefst 15 keer vermeld. Ook ‘Vlaams’ en ‘Vlamingen’ zijn niet uit de lucht. Paul Magnette doet nog beter. Zijn toespraak mag dan wel korter zijn, het woord ‘Wallonie’ valt maar liefst 16 keer. Rudy Demotte houdt het diplomatisch op 7 vermeldingen van ‘Bruxelles’ en exact evenveel van ‘Wallonie’.

2. En de prijs voor navelstaren gaat naar …

… Vlaanderen! In de Septemberverklaring is het vruchteloos zoeken naar een vermelding van ‘Europa’ (of enig ander land overigens). Ook over Wallonië geen woord in de Vlaamse Septemberverklaring. Niet zo bij Paul Magnette, die geregeld verwijst naar de Europese Unie. Toegegeven… hij doet het vooral omdat hij meer steun verwacht na het drama bij Caterpillar in Charleroi. Maar Magnette heeft het ook over Vlaanderen en Brussel.  Rudy Demotte lijkt de breedste kijk te hebben. Hij heeft het over de Amerikaanse en Franse presidentsverkiezingen, snijdt het thema aan van de TTIP handelsakkoorden tussen de VS en de Europese Unie en laat ook de 60e verjaardag van het Verdrag Van Rome niet onvermeld.

3. De ‘taalgrens’ is blijkbaar ook de grens tussen ratio en emotie.

De toespraak van Geert Bourgeois bevat behoorlijk wat getallen: de ‘miljoenen’ en ‘miljarden’ vliegen de lezer om de oren.

Centraal in het woordenregister van Bourgeois staan ‘investeringen’, ‘middelen’, ‘inspanningen’, ‘ambitie’, ‘resultaten’ en … ‘verantwoordelijkheid’. Het zal niemand nog verwonderen dat de roots van Geert Bourgeois in West-Vlaanderen liggen. Het Vlaamse discours klinkt ambitieus en optimistisch, maar het blijft wel heel zakelijk en rationeel en appelleert vooral aan de Vlaamse ondernemingsgeest.

De Franstalige minister-presidenten bespelen duidelijk een andere taalregister: hier staan vooral ‘waarden’ (‘fraternité’, ‘citoyenneté, ‘liberté,  ….) en ‘emoties’ (‘drame’, ‘douloureux’,’dumping social’  …  ) centraal. Hun toespraken zijn bedoeld om de harten te winnen van de Waalse ‘travailleurs’ (Magnette) of van de Brusselse ‘citoyens’ (Demotte).

Samengevat: als we uit de toespraken van de drie minister-presidenten een snelle conclusie zouden mogen trekken in verband met hun persoonlijkheid (en die van de regio die ze vertegenwoordigen), dan komen we onvermijdelijk terecht bij volgende stereotypering: 

Geert Bourgeois, de bevlogen boekhouder

Paul Magnette, de ijverige ideoloog

Rudy Demotte, de dromerige diplomaat

 

Kathy Galloy & Carl Buyck

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Speech Geert Bourgeois:

Blog Bourgeois

 

Speech Paul Magnette:Blog Magnette

 

 Speech Rudy Demotte :

Blog Demotte

twitter google+ linkedin


Speech Bourgeois


FR 
03 October 2016 / public affairs /

Chaque Ministre-Président “speech” à sa façon

Ce qui nous a marqué dans les discours de rentrée politique

Les vacances parlementaires sont terminées. L’année politique a démarré. En Flandre, celle-ci a été lancée, comme le veut la tradition, par le « Septemberverklaring »du Ministre-Président Geert Bourgeois, le 26 septembre dernier. Côté wallon, Paul Magnette donnait le signal de départ une semaine plus tôt, à l’occasion des Fêtes de Wallonie. Rudy Demotte a quant à lui donné son speech à l’occasion de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le 27 septembre.

 

Nous avons comparé ces trois discours – importants symboliquement – et avons recherché les similitudes et différences marquantes. En voici quelques-unes.

1. Priorité à sa propre Région

Première similitude qui interpelle : le nombre de références à leur propre ‘région’. Geert Bourgeois ne mentionne pas moins de 15 fois le mot ‘Flandre’, mais également à de nombreuses reprises les mots ‘flamand’ et ‘Flamand’. Alors que son discours était plus court, Paul Magnette fait encore mieux en citant 16 fois la ‘Wallonie’. Plus diplomate, Rudy Demotte mentionne exactement 7 fois tant ‘Bruxelles’ que ‘la Wallonie’.

2. Et le prix du nombrilisme est attribué à …

… la Flandre! On a beau chercher, Bourgeois ne fait pas la moindre référence à l’Europe (ni à aucun autre pays d’ailleurs) ou même à la Wallonie dans son discours. Magnette, en revanche, mentionne à plusieurs reprises l’Union européenne. Probablement parce qu’il espère obtenir un soutien plus important après le drame social de Caterpillar à Charleroi. Mais il mentionne également la Flandre et Bruxelles. Rudy Demotte semble être la personne la plus ouverte au monde : il parle des élections aux Etats-Unis et en France, aborde le sujet du TTIP, les accords commerciaux entre les USA et l’Europe, et mentionne le 60ème anniversaire du Traité de Rome.

3. La frontière linguistique semble également être une frontière entre la raison et l’émotion

Le speech de Geert Bourgeois reprend de nombreux chiffres: l’auditeur est bombardé de ‘millions’ et de ‘milliards’.

On retrouve dans son vocabulaire des mots comme ‘investissements’, ‘efforts’, ‘ambition’, ‘résultats’ et… ‘responsabilité’. Illustratif pour quelqu’un qui est originaire de Flandre occidentale vous avez dit…? Le discours se veut ambitieux et optimiste, mais le ton reste très ‘business’ et rationnel et s’adresse surtout à l’esprit entrepreneurial flamand.

Les Ministres-Présidents francophones utilisent un tout autre registre. Ce sont les ‘valeurs’ (‘fraternité’, ‘citoyenneté, ‘liberté,  ….) et les ‘émotions’ (‘drame’, ‘douloureux’, ’dumping social’…) qui dominent leurs discours respectifs. Ils s’adressent aux ‘travailleurs’ wallons (Magnette) ou aux ‘citoyens’ francophones (Demotte).

En résumé: si on se base sur leurs discours respectifs pour tirer des conclusions, certes un peu stéréotypées, sur leur personnalité ou la région ou la communauté qu’ils représentent, voici comment on pourrait les représenter :

Geert Bourgeois, le comptable dynamique

Paul Magnette, l’idéologue zélé

Rudy Demotte, le diplomate rêveur

 

Kathy Galloy & Carl Buyck

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Speech Geert Bourgeois :Blog Bourgeois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speech Paul Magnette : Blog Magnette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speech Rudy Demotte : Blog Demotte

twitter google+ linkedin


Speech Bourgeois


Wat ons opviel in de openingstoespraken van het politieke jaar Het zomerreces is achter de rug, tijd voor een nieuw politiek jaar. In Vlaanderen werd dit traditiegetrouw in gang gezet door de Septemberverklaring van minister-president Geert Bourgeois op 26 september. In Wallonië gaf Paul Magnette e...
twitter google+ linkedin
Minister-Presidenten speechen zoals ze gebekt zijn
Speech Bourgeois
27 September 2016 / related articles / public affairs / NL 
27 September 2016 / related articles / public affairs /

Failed state of gebrekkig federalisme?

Het BEL10 project van Radio 1 gaf de afgelopen week opnieuw aanleiding tot interessante (en minder interessante) ideeën en discussies. Onze democratie kan dit soort inspraakmomenten goed gebruiken. Maar een goedwerkende democratie heeft ook nood aan transparantie en daar valt ook wel wat aan te doen. Vandaar dit laattijdig #BEL10 idee, inclusief een gewaagd voorstel om de Senaat wakker te schudden.

 

Dat er nood is aan een grondige discussie over de werking van ons landje, staat buiten kijf. De complexiteit van onze instellingen kwam tijdens de radio 1 debatten uitvoerig aan bod. Maar niet alleen daar. De Morgen wijdde een week lang een discussiereeks aan de staat van onze democratie met vooraanstaande politicologen. Tegelijkertijd vroeg De Standaard zich af of de jaarlijkse 50 miljoen euro voor de Senaat goed besteed geld is.

Maar zoals iedereen weet is het in dit land veel eenvoudiger om een nieuwe structuur op te zetten dan om een instelling af te schaffen. Vandaar dit voorstel: als we nu eens niks nieuws creëren en niks afschaffen? We zorgen gewoon voor een nuttige bezigheid voor onze Senatoren. Let them work for a living!

 

Vooraleer ik je vertel hoe, wil ik het eerst hebben over het waarom:

1. Berg die illusie op dat er zoiets bestaat als ‘homogene bevoegdheidsdomeinen’. ‘Tout est dans tout’ zeggen filosofen wel eens, en dat geldt ook voor het beleid. Je kan bvb. geen gewestelijk economisch beleid uitstippelen, zonder over fiscaliteit na te denken, over het energievraagstuk, over mobiliteit, over loonkosten, etc. Zelfs als je – puur theoretisch - erin slaagt om een domein zoals economie volledig los te koppelen van België, dan nog zal je moeten overleggen met de andere deelstaten.  Zolang België bestaat zal er dus overleg en samenwerking nodig zijn.

2. En daar knelt het schoentje vandaag, want niemand hoeft echt verantwoording af te leggen voor dat samenwerkingsfederalisme. Waarom hebben we nog geen Energiepact? Waarom moesten we tot het laatste nippertje wachten voor een (gedeeltelijk) burden sharing akkoord voor de Klimaattop in Parijs? Waarom is er nog steeds geen Fonds om de grondverontreiniging veroorzaakt door oude stookolietanks te saneren? Steek het als Minister maar op één van de andere regeringen van dit land. Geen haan die er naar zal kraaien.

3. De instellingen die werden opgericht om dat samenwerkingsfederalisme vorm te geven blinken uit in ON-transparantie. Al eens een agenda of verslag van het overlegcomité gezocht? Wanneer komt Interministeriële conferentie X nog eens samen, en wat wordt er beslist? En dan hebben we het nog niet gehad over de vele andere werkvergaderingen tussen administraties en de Kabinetten (de zogenaamde IKW’s) die deze hoogmissen moeten voorbereiden.

 

En nu we weten waarom, zal ik ook het ‘hoe’ toelichten: laat de verschillende regeringen samen verantwoording afleggen voor hun daden en vooral het gebrek daaraan. De systematische publicatie van agenda’s en verslagen van Overlegcomité en Interministeriële conferenties kan al helpen. De Vlaamse Regering toont trouwens dat je daar vrij ver in kan gaan, door (sinds kort) ook de achterliggende nota’s publiek te maken die aanleiding gaven tot een beslissing van de Vlaamse Ministerraad.

Maar ga zeker nog een stapje verder en confronteer onze regeringen met hun gedeelde verantwoordelijkheid, eerder dan ze ieder in hun hoekje (lees parlement) te laten uitleggen waarom de anderen niet meewillen. En waar kan dat beter dan in de Senaat? Daar hoort toch de gemeenschapsdialoog plaats te vinden, nietwaar? Kan die Senaat dan één of meerdere regeringen wegstemmen? Wellicht niet, maar een zekere mate van dwang om voor de Senaat te verschijnen zou al mooi zijn. Zal het stuiven? Soms, maar dat is toch het leuke aan een democratie: woord en wederwoord. En tenminste, het zal onze Regeringen dwingen om sneller vooruit te gaan met hun gedeelde dossiers.

En de Senatoren zelf? Die hebben zichzelf begin dit jaar de opdracht gegeven om het besluitvormingsproces m.b.t. het ‘burden sharing’ debacle in kaart te brengen. Ze hebben al heel wat federale en regionale ambtenaren hierover ondervraagd. Die staan dus zeker te popelen om in de toekomst ook Federale en Gewestelijke Ministers op de rooster te kunnen leggen.

 

Bjorn Andries

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

twitter google+ linkedin
Het BEL10 project van Radio 1 gaf de afgelopen week opnieuw aanleiding tot interessante (en minder interessante) ideeën en discussies. Onze democratie kan dit soort inspraakmomenten goed gebruiken. Maar een goedwerkende democratie heeft ook nood aan transparantie en daar valt ook wel wat aan te doe...
twitter google+ linkedin
Failed state of gebrekkig federalisme?