27 June 2016 / reputation management / FR 

België daalt flink in jaarlijkse internationale ranglijst van landen met beste reputatie

In de Country RepTrak®2016, de internationale ranglijst van landen met de beste reputatie, zakt België met een score van 68 van de 10e naar de 16e plaats. België is daarmee één van de sterkste dalers in de lijst dit jaar. Dat maakte het Reputation Institute, waarvan akkanto de exclusieve partner is in België, bekend. De jaarlijkse Country RepTrak®-studie vroeg 58.000 mensen uit de G8-landen[1] naar hun mening over 70 andere landen wereldwijd.

 

Resultaten Country RepTrak®-studie 2016

Zweden mag zich dit jaar het land met de beste reputatie noemen met een goede score van 78,3. Plaatsen twee en drie worden respectievelijk toegekend aan Canada (77,8) en Zwitserland (77), gevolgd door Australië (76,8) en Noorwegen (76,2). Met een score van 68 gaat België er dit jaar met maar liefst 6 plaatsen op achteruit en strandt ons land op de 16e plaats in de ranking. Verder blijft de top 10 dit jaar stabiel ten opzichte van vorig jaar, enkel Ierland is een nieuwkomer.

België wordt gepercipieerd als onveilig land

Hoewel deze reputatiestudie uitgevoerd werd tussen januari en maart 2016, stellen we vast dat de terreurdreigingen en terroristische aanslagen in onze hoofdstad ook nu al een grote impact hebben op de reputatiescore van het hele land. De voorbije jaren nam de reputatiescore van België nochtans gestaag toe. In 2014 stond ons land nog op plek 12 in de Country RepTrak®, vorig jaar stegen we naar plaats 10 met een score van 72,3 en werd België in het buitenland als positief, ethisch en vooral als veilig gepercipieerd.

De Country RepTrak®-score meet de reputatie van een land aan de hand van de gemiddelde perceptie van vier indicatoren: vertrouwen, waardering, bewondering en gevoel. Verder worden verschillende gerelateerde attributen gemeten (zie model onderaan). Op veiligheid, een uiterst belangrijk en zwaar doorwegend attribuut op de algemene reputatie, heeft België dit jaar aanzienlijk veel punten verloren. De studie, die ook het gedrag van de respondenten meet, laat zien dat de bereidheid om ons land te bezoeken of om er gaan te wonen significant is afgenomen.

Walter Gelens, Partner bij akkanto, licht toe: “De terreurdreigingen in België hebben een duidelijke negatieve impact gehad op de reputatie van ons land. De mate waarin ons land het huidige gevoel van onveiligheid zal kunnen wegnemen door een efficiënt en coherent beleid zal bepalen of we deze perceptie in de toekomst kunnen rechtzetten.”

 

[1] G8-landen: Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Rusland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten


pdfVolledig persbericht Country RepTrak® 2016

twitter google+ linkedin