03 April 2017 / restructuring / reputation management / FR 

De 7 gulden regels voor een happy end-verhaal

Vandaag de dag staan heel wat bedrijven voor grote uitdagingen : een fusie, een overname, een herstructurering, een grootse aankondiging, …. Een ‘announcement’, van welk aard ook, zal ongetwijfeld een weerslag hebben op de reputatie van het bedrijf. Efficiënt communiceren kan hierin een cruciale rol spelen om het management te ondersteunen bij … wat dikwijls als een nachtmerrie begint.    

Een efficiënte communicatie is zoals een verhaal met een happy end. Het begint goed maar het moet ook goed eindigen. Om de reputatie van het bedrijf in ere te houden, moet je een coherente communicatieaanpak hebben. Want bij gebrek hieraan kan de toekomstige werking van de onderneming ernstig geschaad worden. Als de medewerkers, de klanten, de, overheden, de media hun vertrouwen verliezen in de onderneming kan dit voor de bedrijfsleiding een ware nachtmerrie worden.

Hoe zorgen we ervoor dat de reputatie van een bedrijf gevrijwaard blijft?

Door tijdig, correct en op een gestructureerde en gedisciplineerde manier te communiceren. Door erop toe te zien dat de communicatie snel en efficiënt doorsijpelt in alle lagen van de organisatie enerzijds en bij alle betrokken externe stakeholders anderzijds.

De 7 gulden regels van een sterke communicatie :

  1. 1. Een duidelijke communicatiestrategie die nauw aansluit bij de bedrijfsstrategie en de wettelijke verplichtingen.
  2. 2. Een doeltreffende methodologie en een strikte (retro)planning die je door alle stappen van het proces leidt en te allen tijde kan bovengehaald worden om te weten waar je precies staat in het hele proces.
  3. 3. Een goeie boodschap : één, twee of drie. Niet meer.  Het menselijk brein onthoudt er toch niet meer dan drie. Die boodschappen moeten de aankondiging duidelijk en geloofwaardig maken. De rest van het verhaal is illustratie om de kernboodschappen kracht bij te zetten.
  4. 4. Het precies in kaart brengen van de juiste betrokken partijen en het prioritiseren van de stakeholders.
  5. 5. Een degelijke monitoring :  je moet de vinger aan de pols houden van wat er gebeurt bij de beleidsmakers, binnen je bedrijf, buiten je bedrijf, en vooral in de media. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor online en sociale media.
  6. 6. Een efficiënte coaching van de CEO, het management en de woordvoerder(s). Een soort dry run. Hoe ga je als CEO het verhaal brengen. Op welk moment. Hoe ga je antwoorden op onverwachte vragen. Hoe assertief mag/moet je zijn?
  7. 7. Duidelijke en coherente communicatie-instrumenten. Een beknopte standby statement, een duidelijke PowerPoint voor de (Bijzondere) Ondernemingsraad, een op maat geschreven mail naar het personeel, een factueel persbericht, een upgedate perslijst, een persoonlijke mail naar de Minister of zijn Kabinetschef,…

Maar hier stopt het niet. Het managen van de reputatie eindigt niet zomaar als de boodschap is gegeven, als het project is aangekondigd en als je de leden van de Ondernemingsraad op de hoogte hebt gebracht of wanneer je het informatie- en consultatie- of negotiatieproces hebt afgesloten. Dikwijls is het een proces van lange adem. Je hebt immers te maken met vermoeide, ontmoedigde of gedemotiveerde medewerkers die je terug moet meekrijgen. De ‘after care’ zal ook grotendeels afhangen van de manier waarop het traject ‘gestuurd’ werd in het heetst van de strijd.

 

Meer info?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

twitter google+ linkedin