14 September 2018 / akkanto / FR 

7 pistes voor efficiënte community relations

Regelmatig worden we via kranten of online geïnformeerd over buurtbewoners die zich tegen een project verzetten. De installatie van een windturbine, de plaatsing van een GSM-antenne of de uitbreiding van een industriële site, de tegenstand haalt vlotjes het nieuws.

Is deze situatie herkenbaar? Wordt u ook geconfronteerd met omwonenden of externe belanghebbenden die uw project verwerpen? Dit is een normale reactie, vaak een gevolg van het verschil in perceptie tussen de projectleiders - die vooral de voordelen van hun project op maatschappelijk vlak naar voren schuiven - en de buurtbewoners, die alleen de individuele en lokale nadelen zien die het project kan teweegbrengen. Hoe kan men ervoor zorgen dat de lokale gemeenschap het algemene en maatschappelijke belang ziet en niet alleen de individuele nadelen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij de noodzaak van uw project inzien, of er zelfs achter gaan staan?

Op donderdag 13 september ontving akkanto een trio van sprekers, actief bij Lhoist, Brussels Airport en Elia voor een discussiedebat over het NIMBY-fenomeen. Elk van hen gaf tips om de relaties tussen een onderneming en haar buren, lokale overheden en bevolking te verbeteren. We lijsten er hier enkele op:

  • Betrek de belanghebbenden vanaf het begin: ga vooraf in dialoog met uw lokale contacten, en in het bijzonder de lokale overheden. Maak gebruik van hun kennis en ervaring. Luister naar hen, gebruik hun feedback. Het zal u helpen bij de ontwikkeling van uw project en het anticiperen op bezorgdheden en vragen.
  • Zorg voor een wervend verhaal, een visie. En werk aan een gemeenschappelijk doel: stel je project voor, de context, het doel. Deel dit verhaal met uw lokale contacten.
  • Tracht alle belanghebbenden aan het woord te laten, om te voorkomen dat één specifieke groep het debat kaapt en het onmogelijk maakt om tot een consensus te komen.
  • Neem de tijd om de procedure toe te lichten en de stappen met de stakeholders te verduidelijken: informeren, overleggen, beslissen. Aarzel niet om didactisch en zelfs educatief te werk te gaan: leg duidelijk de ins en outs van uw actie uit.
  • Omring uzelf met experts om uw standpunten te staven en bepaalde vooringenomenheden te ontkrachten.
  • Wees bereid om u op bepaalde punten flexibel op te stellen: het onderhouden van goede relaties met de lokale gemeenschap vereist ook dat u toegevingen kan doen.
  • En communiceer. Niet alleen naar uw externe stakeholders. Maar ook naar uw medewerkers, uw ambassadeurs.

 

Nathalie Mathieu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

twitter google+ linkedin