12 January 2017 / public affairs / FR 

De goede voornemens van onze federale ministers in 2017 (1/4)

We kennen ze allemaal, de nieuwjaarsbeloften en de goede voornemens bij de start van het nieuwe jaar. Ook onze federale ministers ontsnappen er niet aan. Zij stelden hun ‘nieuwjaarsbrieven’ – beter bekend onder de naam ‘beleidsbrieven’ – voor aan het parlement. Wij analyseerden ze en wagen ons aan een voorspelling over de beloften die ze in 2017 wel zullen realiseren en over de goede voornemens die ze ons inziens niet zullen kunnen waarmaken. De komende twee weken passeren in een aantal blogposts op deze site de beleidsbrieven van de federale ministers en staatssecretarissen de revue. Beginnen doen we met Charles Michel, Maggie De Block, Kris Peeters en Daniel Bacquelaine.

 

Charles Michel, eerste minister

Vooruitgang

Laat ons het jaar beginnen met positief nieuws. De campagne ‘Positive Belgium’, draagt onder impuls van Charles Michel bij tot een economische, sociale en culturele herwaardering van België. Investeerders én toeristen vinden opnieuw de weg naar ons land en gesteund door de aantrekkende economie stijgt ook het binnenlands vertrouwen in de regering en haar beleid.

De impasse rond de hervorming van de vennootschapsbelasting, de invoering van een meerwaardebelasting en het activeren van het geld op de spaarrekeningen wordt onder impuls van de regeringsleider gedeblokkeerd. Hij waakt erover dat elke partij iets uit de brand sleept en dus met een trofee in de hand kan uitkijken naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Of de CD&V de meerwaardebelasting binnenhaalt, is twijfelachtig maar een akkoord over ARCO kan de pijn verzachten. De kaarten werden herverdeeld en de premier heeft een aantal belangrijke troeven in de hand.

Stilstand

Het imago van een ‘kibbelkabinet’ zal de regering Michel I ook in 2017 niet van zich kunnen afschudden. Niettegenstaande enkele successen zoals de aantrekkende economie en de stijgende werkgelegenheid zal de ‘Zweedse coalitie’ ook in 2017 ontmaskerd worden als een slecht in elkaar gezette Ikea-kast op losse schroeven. De profileringsdrang van de vier partijen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zal in vele dossiers de bovenhand blijven halen en de succesjes van de ploeg overschaduwen.

Het met veel bombarie aangekondigde Nationaal Pact voor strategische investeringen dreigt dode letter te blijven. De inkt van het pact was nauwelijk droog of de aangekondigde herstructureringen van Caterpillar, AXA en andere ING’s brachten de premier alweer met beide voeten op de grond. De lauwe reacties van de regio’s, de nog steeds torenhoge staatsschuld en de kritische blik van Europa op onze begroting maken het dan ook onwaarschijnlijk dat de regering zelf het goede voorbeeld zal kunnen geven wat grote investeringsprojecten betreft. Het zal dus van de privé-sector moeten komen, maar die kijkt voorlopig nog even de kat uit de boom.

 

Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vooruitgang

Het activeren van langdurig zieken staat hoog bovenaan de agenda. De batterij aan maatregelen in de beleidsbrief, gaande van reïntegratieplannen op maat, over meer controle op misbruiken, tot fiscale incentives zullen stilaan tot een meetbare vooruitgang leiden. De steun van coalitiepartner N-VA en de queeste van de premier naar jobs! jobs! jobs! zorgen voor een extra duwtje in de rug.

e-Health ontgroeit de kinderschoenen. In 2017 zullen tal van nieuwe digitale tools en platformen op de zorgverstrekkers losgelaten worden: het elektronisch patiëntendossier wordt gestroomlijnd, de arts levert elektronische voorschriften af, proefprojecten mobile health worden opgestart … Onder het goedkeurend oog van partijgenoot en minister voor digitale agenda Alexander De Croo lanceert Maggie De Block de gezondheidszorg op de digitale snelweg.

Stilstand

Het staat in de sterren geschreven: verdere besparingsmaatregelen in de gezondheidszorg zullen onvermijdelijk blijken omdat de implementatie van de vele en broodnodige structurele hervormingen ook in 2017 op zich zal laten wachten. Hoezeer de minister mag en zal beweren dat haar besparingen de patiënt niet zullen treffen, haar verhaal zal overstemd worden door de aanzwellende proteststem van artsen, apothekers, verpleegkundigen en ziekenfondsen die niet zullen aarzelen om diezelfde patiënt als schild te gebruiken in hun verzet tegen de hervormingen. De patiënt centraal? Ja, zo centraal dat hij vermalen dreigt te worden tussen twee partijen.

De hervorming van de ziekenhuizen, komt in woelig vaarwater terecht. Na twee jaar studeren en aftasten wordt het stilaan tijd om tot actie over te gaan. Alleen…. de timing is wel heel erg ongelukkig. Wie zal het immers aandurven om in volle aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 aan de bevolking te vertellen dat lokale ziekenhuizen bepaalde diensten niet meer zullen aanbieden en dat patiënten voortaan 20 km verderop op consultatie moeten gaan.


Kris Peeters, Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Vooruitgang

Werkbaar wendbaar werk is al geruime tijd het stokpaardje van Kris Peeters. Zijn wetsvoorstel is alvast veelbelovend, maar de vakbonden schieten al met scherp. Flexibelere werkuren, occasioneel telewerk, allemaal zaken die vakbonden niet graag zien gebeuren. Toch wijst alles erop dat de wet er wel degelijk zal komen, de vraag blijft alleen hoe omvattend deze zal zijn.

Hetzelfde geldt voor de modernisering van de wet van 1996. De modernisering heeft tot doel om - een goed evenwicht te vinden tussen de bescherming en ontwikkeling van de koopkracht en de competitiviteit van Belgische bedrijven. Eind oktober werd dit goedgekeurd op de ministerraad, maar de bal ligt nu in het kamp van de sociale partners. Ook in dit dossier lijkt de regering vast van plan haar slag thuis te halen.

Stilstand

Kris Peeters wil nachtarbeid in e-commerce verankeren in de wet. Eerdere initiatieven op dit vlak draaiden tot niets uit, de e-commerce komt in België maar nauwelijks van de grond. Als het vorige keren niets heeft opgeleverd, waarom zou het in 2017 dan wel lukken?

Het staats nergens vermeld in zijn beleidsnota, maar al jaren komt Kris Peeters met dit idee op de proppen, de meerwaardebelasting. Afgelopen zomer werd hierover met N-VA nog een rel over gevoerd en de beslissing werd overgeheveld naar Charles Michel. Toch lijkt het hoogst onwaarschijnlijk dat zo’n meerwaardebelasting effectief in werking zal treden. Een regeling voor ARCO kan de bittere pil echter vergulden.

 

Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen

Vooruitgang

De mogelijkheid om de studiejaren te valoriseren bij de berekening van de pensioenen door middel van een afkoopsom is hét grote idee van de overigens vrij afwezige minister van Pensioenen. En het lijkt hem te zullen lukken. Een voorbeeld: wie voor 2020 vier studiejaren afkoopt voor een eenmalige storting van 5400 EUR (die bovendien fiscaal aftrekbaar zijn) zal later jaarlijks 1000 EUR extra pensioen ontvangen. Volgens de minister is deze eenmalige investering op drie jaar terugverdiend. 

Een ander dossier waarmee Daniel Bacquelaine in 2017 kan scoren is de invoering van het deeltijds pensioen. Dit moet een meer geleidelijke overstap van werk naar pensioen mogelijk maken en de activiteitsgraad van oudere werknemer helpen opkrikken. Deze maatregel stond in het regeerakkoord, maar het bleef lange tijd stil hierrond. In 2017 zal daar veranderring in komen.

Stilstand

De herziening van de lijst met zware beroepen blijft ook in 2017 een blok aan het been van de pensioenminister. Werknemers en werkgevers staan hier lijnrecht tegenover elkaar. De bal werd inmiddels in het kamp gelegd van de administratie van pensioenen die objectieve criteria moet zien uit te dokteren om een beroep als ‘zwaar beroep’ te kunnen beschouwen. Kwatongen beweren dat Bacquelaine niet gehaast is om in dit delicate dossier knopen door te hakken. Hij zou de hete aardappel liever doorschuiven naar zijn opvolger. 

De volgende blogpost verschijnt op 17 januari en zal gewijd zijn aan de beleidsnota’s van Johan Van Overtveldt, Willy Borsus, Philippe De Backer en Sophie Wilmès.
twitter google+ linkedin